Cel imprezy

Festiwal – to przedsięwzięcie integrujące środowiska związane z popularyzowaniem muzyki chóralnej, a także prowadzące działalność edukacyjną w zakresie wykonawstwa i interpretacji muzyki polskiej i zagranicznej. Możliwość podzielenia się własną kulturą z innymi uczestnikami idzie tu w parze ze świadomością potęgi wspólnoty, której symbolicznym wyrazem będzie wykonanie przez wszystkich uczestników Festiwalu utworu finałowego.

Podczas wspólnych prób i koncertów muzycy mają możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz konfrontacji nabytych wcześniej umiejętności śpiewaczych.
Impreza służy inicjacji nowych stylów współpracy pomiędzy narodami, jak również przyczynia się do nawiązywania bliższych kontaktów indywidualnych. Festiwal ma za zadanie rozwijać i pielęgnować wcześniej wypracowany dorobek artystyczny.