Kilka słów o festiwalu…

Już od lat 70. XX wieku Szczecin był rozpoznawalny jako silny ośrodek muzyki wokalnej. Przez sale koncertowe Szczecina przez dziesięciolecia przewinęły się zespoły z niemal wszystkich krajów europejskich, występujące obok najlepszych chórów szczecińskich. Istniało ogromne zapotrzebowanie na międzynarodową imprezę śpiewaczą o zasięgu i randze odpowiadającej pozycji i znaczeniu szczecińskiego ruchu śpiewaczego.


Zapowiedzią tak szerokiej prezentacji chóralnej okazał się Międzynarodowy Festiwal Chóralny Szczecin-Berlin, zorganizowany w październiku 1996 roku w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Sukces artystyczny i organizacyjny tej imprezy pozwolił na powołanie do życia Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego o szerokiej, otwartej formule, który po raz pierwszy odbył się w 1998 roku, pod wysokim protektoratem ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec. Już po pierwszej edycji, szczeciński festiwal zyskał sobie wysoką renomę, przyczyniając się do popularyzacji chóralistyki, stając się platformą wymiany doświadczeń wykonawstwa wokalnego oraz okazją do integracji środowiska artystycznego
z mieszkańcami Szczecina i instytucjami kultury.
Kolejne edycje, organizowanego co 2 lata festiwalu, ostatecznie utrwaliły pozycję Szczecina, jako centrum chóralnego muzykowania, odgrywającego znaczącą rolę w kulturze muzycznej Polski oraz Europy.