O organizatorach…

Międzynarodowy Festiwal Chóralny jest imprezą cykliczną, która przez lata swojego istnienia stała się rozpoznawalnym wydarzeniem, kontynuującym tradycje chóralnego Szczecina, zakorzenionym w świadomości uczestników i gości. Do 2010 roku organizatorem Festiwalu był Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Od 2012 roku ciężar organizacji Festiwalu spoczywa na Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Polskim Związku Chórów i Orkiestr przy aktywnej współpracy Niemieckiego Związku Chóralnego.

Potwierdzeniem wysokiej rangi imprezy jest również ogromne zaangażowanie władz miasta i województwa.  Festiwal jest wielkim wydarzeniem muzycznym w regionie zachodniopomorskim, dlatego lokalne władze czynnie włączają się w organizację tej imprezy.

Lista organizatorów, współorganizatorów i partnerów tutaj